หลุดนักเรียน นักศึกษา

พอดูงานนี้แล้วสงสัยจะจริงแฮะที่ว่านักศึกษาพยาบาล จะหงีและเงียนบ่อยเนี่ย