หลุดนักเรียน นักศึกษา

พี่เอาแรง ๆ เลยหนูใกล้จะแตกแล้ว เจอประโยคนี้เข้าไปถึงกะซอยยับเลยทีนี้