หลุดนักเรียน นักศึกษา

ยังดูเด็กอยู่เลย พี่จีนจับมาเย็ดซะแล้ว