งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

สำหรับแอด น้องโอลีฟคือที่ 1 ในดวงใจ จัดให้ 5 คลิปเต็มๆ

คลิป 1 คลิป 2 คลิป 3 คลิป 4 คลิป 5