งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

หยุดนะแม่หมีโหนกเพราะไขกระโปกได้ล้อมเอาไว้หมดแล้ว