งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

หลุดจากกลุ่มลับ จัดเต็ม 20 กว่านาทีไม่เสร็จก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ว