งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

หาควยไม่ได้ ใช้กล้วยก็ได้เนอะ แต่ก่อนดังมากเลย ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้ว