หลุดนักเรียน นักศึกษา

ห่ะ อะไรนะ มันสั่งให้น้องน้ำหวานโกนหมอยเหรอ