หลุดนักเรียน นักศึกษา

อยากจัดคาชุดพยาบาลเอาให้ลุกจากเตียงไม่ได้เลย