งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

อยู่ ๆ จะยกเลิกช่องหรอ แบบนี้ต้องโดนทำโทษโดนการเยดสดแตกในซะแล้ว