งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

อย่างที่เค้าว่ากันไว้ว่าของดีมักมีให้ดูน้อยและผ่านไปไวเสมอ