งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

อายุหนูอาจจะดูยังน้อยแต่ลีลาการติ้วหมี ลีลาดีเกินอายุไปเยอะเลยนะจ๊ะ