หลุดนักเรียน นักศึกษา

เงี่ยนไม่ไหว เรียนไม่รู้เรื่อง แอบมาช่วยที่บรรไดหนีไฟก่อน