งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

เจอต้าวฉลามเข้าไปยังไงก็เสร็จ เงี่ยนจริงๆๆ