หลุดนักเรียน นักศึกษา

เด็กสมัยนี้มีแต่น่ารักงานดีน่าดูน่ามองกันไปหมดเลยจริง ๆ นะให้ตายเถอะ