หลุดนักเรียน นักศึกษา

เด็กแค่ ม.2 เองนมใหญ่จังว่ะ