หลุดนักเรียน นักศึกษา

เปิดเทอมเมื่อไหร่ ต้องมีนักศึกษาหาค่าเทอมแบบนี้ทุกที