หลุดนักเรียน นักศึกษา

เป็นลูกแก้วที่ทั้งขาวสวยใหญ่เห็นแล้วอยากแทง เอ่ยไม่ใช้ อยากดีดมากเลยละ