งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

เป็นสาวแว่นที่หน้าเก๋มีสไตล์เอกลักษณ์ส่วนตัวมาก แล้วยังมีรูปร่างขนาดเล็กแต่ขนาดนมกับไม่ได้เล็กตามตัวของเธอเลย