หลุดนักเรียน นักศึกษา

เรียนไปปวดหัว ติ้วหีดีกว่า สบายตัวเลย