หลุดนักเรียน นักศึกษา

เลิกเรียนเสร็จ น้องกะมาเลย กลัวลูกค้าจะรอนาน