งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

เห็นงานภาพนิ่งก็ว่าเด็ดสัส ๆ แล้วนะ แต่พอมาเป็นคลิปเด็ดกว่าเดิมและดีกว่าเก่าอย่างเยอะบอกเลย

คลิป 1 คลิป 2 คลิป 3