งานต่างประเทศ

แค่ลอกลาย ก็โดนเข็มส่วนตัวของช่างซะแล้ว