งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

แว็บแรกนึกว่ามิรา ที่จริงคือน้องพลอยนี่เอง