งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

ในที่สวดหนู Bomie ก็มีงานจัดหนักเอากับปั๋วแบบจัดหนักตัวเต็มมีมาให้้ชมกันแล้ว

คลิป 1 คลิป 2