งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

ไม่ใช้แลมโบ ไม่ใช้ปอร์เช่ แต่งานนี้คือ live เด็ด ๆ จากเฟอรรี่ยังไงละ