หลุดนักเรียน นักศึกษา

ไอเราก็คิดว่าลงคลิปน้องไปแล้ว ดังไปเลยอิหนู