งานไลฟ์สด งานกลุ่ม

1-1 ก็ว่าเด็ดจะแย่แล้วคราวนี้เจ้าตัวพาเพื่อนมารุมผู้เป็น 2-1 ด้วยยิ่งเด็ดเข้าไปใหญ่

คลิป 1 คลิป 2 คลิป 3